Kategorie: Různé

HISTORIE ČESKÝCH KATASTRŮ NEMOVITOSTÍ

První nedokonalé soupisy půdy
- počátky berních evidencí -

r. 1654
První rustikální katastr
- lze říkat i první berní rula, Catastrum rollare -

r. 1684
Druhý rustikální katastr
- tzv. druhá berní rula -

r. 1748
První tereziánský katastr rustikální
- r. 1747 podepsány výsledky třetí berní ruly, operát nazván podle Marie Terezie -

r. 1755
Katastr tereziánský
společný název pro
Druhý tereziánský katastr rustikální
Exaequatorium dominicale
- čtvrtá berní rula -                      
- dominikální (panský) katastr -

r. 1785
Josefský katastr
- setkáme se i s názvem „josefinský katastr“ - 

r. 1792
Tereziánsko-josefský katastr

r. 1817 – 1869
Stabilní katastr

r. 1927 – 1964
Pozemkový katastr

r. 1954 – 1964
Jednotná evidence půdy

r. 1964 – 1992
Evidence nemovitostí

od roku 1993
Současný katastr nemovitostí České republiky