Kategorie: Služby

Technické a účelové mapování

 1. Vyhotovení polohopisných a výškopisných plánů pro projekt stavby.
 2. Budování sítí bodů podrobných bodových polí, vytyčovacích a měřických sítí.
 3. Vyhotovení účelových map - (polohopis a výškopis v měřítku 1:200 až 1:2000).
 4. Zpracování příčného nebo podélného profilu terénu, silnic, železnic.
 5. Zaměření podzemních, nadzemních inž. sítí, geologických a archeologických sond.
 6. Tvorba kartografických originálů.
 7. Tvorba digitálních podkladů.
 8. Technická nivelace, trigonometrie, určení nulové kóty objektu.
 9. Polohové vytýčení půdorysu objektu, výškové usazení objektu do terénu.
 10. Určení nepřístupné vzdálenosti, převýšení, výšky objektu (měření fasád domů).
 11. Zaměření skutečného provedení dokončené novostavby objektu