Kategorie: Služby

Výkon úředně oprávněného zeměměřiče

- v rozsahu podle paragrafu 13 odstavce 1 písmene a), b) zákona 200/1994 Sbírky