Ceník

Hodinová sazba od 220,- Kč
Jednoduché zaměření od 2600,- Kč
Složitější zeměměřické výkony od 3300,- Kč
Právní vztahy, opravy chyb v katastru nemovitostí, technickorevizní zprávy a posudky od 4400,- Kč


Cena za vyhotovené dílo  je odvislá na vzdálenosti a rozsahu měření, na hustotě měřených nebo určovaných prvků, na způsobu a druhu stabilizace bodů nových nebo vytyčovaných, na časové náročnosti výpočtů či dohledatelnosti listin a právních souvislostí v různých archívech, na požadované nebo předepsané přesnosti výsledku.

Do ceny se nepromítne složitost a morfologie terénu, klimatické podmínky, výkon prací ve dnech volna nebo pracovního klidu.

Množstevní slevy 
Bonusové slevy pro stálé klienty

Snažíme se o co nejkratší termíny vyhotovení, podle povahy díla.